اين همه رنجاندی ؛ اين همه گرياندی؛ کاش می گذاشتی اندکی معنی خواب را هم می فهميدم ؛ بی معنی ترين حديث زندگی از دست دادن تو است .

يه بار هم که می شد بايد می اومدی سر می زدی آخرين حرف و حديث رو يه زمانی يه جايی يه وقتی تو همين دهکده تنهاييم واست می نويسم .

بيا يک بار سر بزن يا يه بار درست و حسابی جواب بده .

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
sorme

بالاخره يه بار هم ما اول شديم /هرچند اول دوم نداره/سلام دوست خوب /بدون تعارف بگم خيلی خوشم اومد از وبت /من دو ماه پيشم اومده بودم ولی گم کرده بودم اينجا رو / موفق باشی/ به ما هم سر بزن/