23

من فقط خواهان انم که چشانم دوخته در چشمان تو باشد ،
این تنها مفهوم قابل فهم منست از برای قلبم،
میدانی ...؟
عشق من اینگونست ، الهی و خالص،
واین همان دلیلیست که خواهان انم که تو زندگی من باشی ،
تو به این می اندیشی که چه میگذرد در من .. ایا....؟ ،

ای تو ... تو کنون بیشتر از همیشه امده ای در میان این روزمرگی های زندگیم ،
اما ،
بدان تو از همان زمانی که دیدمت... معشوقم شده بودی ،
و همیشه هم خواهی خواهم ماند با تمام وجودت .... در میان قلبم ،

دوست دارم .... دارم .... دارم ...!

/ 0 نظر / 16 بازدید