10

با تو ایمنم و با تو سرشارم از هرچه زیباییست
پناهم باش تا سنگینی
 غربت از شانه هایم فرو ریزد و ملال تنهایی از چشم هایم

 


 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید