خود خود زندگی

زندگي اما زيباست

در پس همه‌ پرده هايش ، زندگي جاری است در رگ هایمان ، زندگی ویران شدنی نیست ، زندگی می کنم و زندگی می کنم .

می گویم و می گویم « تا شقایق هست زندگی باید کرد »
ادامه می دهم دوست خواهم داشت چون یاد گرفته‌ام « دوست داشتن از عشق برتر است »

عشق لحظه زودگری از یک حس است که می شود سر آن را به شهوت و ته آن را به سقوط گره زد. عشق را می شود رنگ کرد و لعاب داد ، عشق را می شود به هر چیز نسب داد
اما !

اما دوست دارم تو را ، چون آموزگارم به من یاد داد که در زندگی عاشق باشم ولی عشقم را دوست بدارم به من یاد نباید عاشقانه دوست داشت ، که خود عیبی است نکوهیده و من فرا گرفتم که عشق را دوست بدارم نه با شهوتم ، با دلم ...

شک نکن که دوستت دارم

/ 0 نظر / 8 بازدید