31

حالم که دلگیر باشد
بی قراری هایش بسیار می شود
گاه و بی گاه نمی شناسند این خاطراتت
حرفها می زنند با من
ارام می شود دلم
سکوت می کنم بی بغض

/ 0 نظر / 4 بازدید