60

بنگر
قاصدک رقاص را
همره این باد را
همصحبت این چلچله ها
پر از همهمه
فریاد باش
به هر که رسیدی
از انچه شنیدی بازگو
اری
" دوستش دارم من "

/ 0 نظر / 3 بازدید