5

کاش آدما یکم جرات داشتن
گوشی رو بر میداشتن و زنگ میزدن و میگفتن:
ببین
دلم واست تنگ شده
واسه هیچ چیزه دیگه ای هم زنگ نزدم

/ 0 نظر / 5 بازدید