72

اشکهای پنهانی
خنده ها را با خود خواهند برد

/ 1 نظر / 21 بازدید
زیتون

بسم الله ساام بر کولی چه کوتاه و چه دلنشین و چه زنده اشکهای پینهانی راستی از اومدنت به وبلاگم خیلی خوشحال شدم که فرصت آشنایی با شما برام پیش اومد.