شب و هوس

 

شب و هوس<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 در انتظار خوابم و صد افسوس

                            خواب به چشمم باز نمی آ ید

                                                    اندوهگین و غمزده می گویم:

                                                                      شاید  ز روی  ناز نمی آید

  چون سایه گشته خواب و نمی افتد

                            در دامهای روشن چشمانم

                                                می خواند آن نهفته نامعلوم

                                                                   در ضربه های نبض پریشانم

مغروق این جدایی معصومم 

                      مغروق لحظه های فراموشی

                                         مغروق این سلام نوازش بار

                                                               در بوسه و نگاه و هماغوشی

 می خواهمش در این شب تنهایی

                         با دیدگان گمشده در دیدار

                                              با درد ، درد ساکت زیبایی

                                                               سرشار از تمامی خود ، سرشار

 می خواهمش که بفشردم بر خویش

                               بر خویش بفشرد من شیدا را

                                                  بر هستیم بپیچد ، پیچد سخت

                                                                      آن بازوان گرم و توانا را

  در آسمان روشن چشمانش

                  بینم ستاره های تمنّا را

                                  در بوسه های پر شورش جویم

                                                                   لذت آتشین هوسها را

 می خواهمش دریغا ، می خواهم

                   می خواهمش به تیره ، به تنهایی

                                         می خوانمش به گریز ، به بیتابی

                                                          می خوانمش به صبر ، به شکیبایی

 لب تنشنه می دود نگهم هردم

                         در حفره های شب ، شب بی پایان

                                              ا و ، آن پرنده شاید می گرید

                                                                 بر بام یک ستاره سرگردان. 

          

                  hugotree__photo__dn103dn0.gif

                                    

/ 1 نظر / 7 بازدید
SARA

سلام FLASH ای که گذاشتی خیلی باحاله.