62

فصلها در تغییر
رودها در جریان
نم نم باران در بارش
سارها اواز خوان بی تلف کردن وقتی
انسانها در گذر
شهر شلوغ
زندگی کردن به چه معنا اینجاست ؟
نییک است که بدانیم
زمان همیشه زمان است
و مکان همیشه مکان
حقیقت در چیست ...؟
این ماییم با دنیایی از فراموشی
حس غریبیست که باید فهمید
ای روزهای افتابی
به کجایید 

/ 0 نظر / 24 بازدید