70

 
 لباسهایت کو ..؟
فریاد قلب ز شوق به اسمان رسیده است
گرمای روح تو بر من بخشید
یک گل نشکفته
ملایم و ارام
بوسه بر تن می بخشد
درون در اتش
تپش و تپش و ....
هر دو در انعکاس این رویا
هم اغوشی ناله در لذت
زیبایی یک نوازش بر تن
خیره ماندن های بیگاه طولانی
شیرینی احساس تپیدن های یک قلب
تو .. من
زن .. مرد
گل .. باغ
همیشه .. گاهی اوقات
من تو را اینگونه دوست خواهم داشت 
/ 0 نظر / 18 بازدید