35

دیشب و من و این کوچه های شهر
بوی خاک باران خورده و این چشمان خیس
باز قدم ها عاشقانه بود
سپاس تو را
شوق امدنت نیز
بسان همان حال رفتنت
دیوانه ام می کند
دیشب چه زیبا بود حال شهر و حال من
باز هم تو را سپاس

/ 0 نظر / 18 بازدید