79

بیا
حتی به خواب
رنگی ندارند دگر این رنگهای بیداری
این 
مانده
در حس های پنهانی
بیا
بسیار ست بوی پاییز ها
لیکن
نوبرانه اند میوهای تابستان

/ 0 نظر / 12 بازدید