99

از خیال بگذر
در این خیابان قدم بزن
نفس بکش نفس
من سالهاست می کشم تورا
در کوچه پس کوچه های این شهر
هر بار به پایان می رسم و تو هنوز
روی دستان من سنگینی
بلند شو
بلند
این بار خودت........ قدم بزن

/ 0 نظر / 27 بازدید