47

 
 هوای سرگردانی به سرش زد
جایی در همین نزدیکی
ای
شهر
تو ای همشهری
رد پای خاطراتت همه ماندند بر من
گذری باز شاید کردم
لیک
اکنون به اجبار .. تو را بدرود
روزی دوباره من برخواهم گشت
/ 0 نظر / 16 بازدید