24

و تو انگاه
که پلکت
سنگین بوسه های نگاهم شد
بگذار
بگذارخاطرت
کمی در فکر من فرو رود

باور کن این جدایی
به همین آسانی از کار می افتد..

/ 0 نظر / 3 بازدید