11

کاش می دانستی

که دلم در طپش پنجره ها

چه صبورانه تماشا می کرد

قدم ناب تو را بر کوچه

کاش می دانستی

بعد از آن پرسه ی تنهایی خود

در رویا

من در چه حالی بودم

کاش می دانستی

/ 0 نظر / 19 بازدید