21

بیا
بیا تا پنجره رابگشاییم
و به عشق
مجالی مجدد بدهیم
تا نفسی تازه یابد از برای کشیدن
شاید زنده بماند..
از بس این هوای مانده را در خود فرو برده است
بیا
بیا پنجره را بگشاییم

/ 0 نظر / 17 بازدید