22

گاهی دلـــــم یک جای دِنج میخواهد...مث امشب

جایی شبیه رواقهایِ چشمانت ... یادت هست؟

بنشینم و زُل بزنم به نگاهت ...چه ارامش بخش بود

ایا بازم می شود ...؟.... من باشم و این بغضهایِ نشکسته
تو باشی و این آرامش دلــــم ... باز .. دگر بار ..؟

دریاب مــــرا ای معشوقم .. دریاب

/ 0 نظر / 17 بازدید