چه می شد نازنين اگر داستان ما هم اين ميشد ؛ حلقه ای در دست

و کلامی بر زبان از نوع کلام من ؛عشق؛و تو

نيز مرا همراهی ميکردی در اين جاده پر ز سنگلاخ

زندگی ؛پر مصيبت برای طی کردن و نامحدود برای

انتها ديدن؛کاش.................................

                                                               

/ 1 نظر / 11 بازدید
میثم

سلام همسايه...حتمن برای با هم بودن حلقه لازمه؟..يعنی با اين تکه فلز گاهی گرون قيمت همه چيز حله؟