76

انگار
خواب دیدم 
خواب بوده م
و هنوز باورم مانده در این 
که بوسه هایت را مگیر از لبانم
مگیر
بر دِل
حتی اگر بُگذاری و بُگذری
/ 0 نظر / 17 بازدید