32( عید نوشته )

بیا
باور من و تو و خدا امروز یکی باشد با هم
بهار امده به نزدیک
ثانیه ها را اهسته یا تند
فرقی ندارد .. فقط بشماریم
بخوانیم ز خود و یاد کنیم از هر چه بر ما بگذشت
نگذاریم که در این تحول فصل
در این نو شدگی
ان کهنه باورهای زخم زده با ما بماند در خاطر
بیا
بنگریم به راهی که هنوز به پیش رو است
اگر درب بسته ای هست
بگشاییم
کمی در این هوای تازه قدم بزنیم
هوایی عوض کنیم
شاد باشیم و بخواهیم که او هم برایمان اینگونه خواهد
اری
بسیار سپیده دم منتظر حضور ما ست
که باید ببینیم و بخندیم و شاد از انها گذر کنیم
بشمار
رسید لحظه ی تعویض حال
دادن ان کهنه پوشش
و
گرفتن این نو جامه و پوشاندن اش بر ذهن
بگو
لحظه ی تحویل سال
حول حالنا الی احسن الحال

/ 0 نظر / 18 بازدید