26

من غمی دارم
و
این غم نهان ازِ همه ی آدم هاست
و
همچنین کوله ای از خاطره
با خود دارم!

کاش
کاش ازین غمکده
به یکباره سفر ممکن بود
دیگر از درکِ فروپاشیِ فردایم ، سیرم
پشتِ ارابه ی روحم
نفسی سنگین است
و دلم غمگینست ، غمگین

/ 0 نظر / 17 بازدید