13

قبول کن
ز هم دوریم هنوز
قبول کن
که هنوز از عشق می گوییم
اما دوریم هنوز
هنوز گمشده ای داری م من و تو
لیک اما
ز چشم ی نور اب نمی اید هنوز
اخ .. اما
از برای بردن مان بازی را
چقدر خاطره ی بی میوه ای درخت
غمناک ست

/ 0 نظر / 28 بازدید