73

 
 تفاوت دارد بسیار
بیا کمی با من باش
به کنارم در خواب
ای تن نیست
این روح است
قلب
پر از احساس
همه اکنون
در تو پیچید این روح
چه ارامش سحر انگیزیست
این عشق شهوانی نیست
خلوص اش بسیار است
بیا
با من دراز بکش
قلبی اینجاست
همان که در من نفس می کشد
با تمام وجودش در عشق
شفقت .. آتش
این اوست
که به لامسه لمس کرد پوستت را
به وجودت بنگر
این عطر از تو نیز می رسد به مشام انگار ...؟!!
/ 0 نظر / 19 بازدید