اگر بپرسی :‌به چه عشق می ورزی ؟

می شنوی : زندگی

 

اگر بپرسی : از چه می ترسی ؟

می شنوی : زندگی

 

اگر بپرسی به چه می خندی ؟

می شنوی : زندگی

 

زندگی ٬ ديوانه وارترين تجربه ايی ست

که امکانش به ما داده شده

فرصتی برای انسان شدن

و

انسان ماندن .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جشن تو جشن تولد تموم خوبيهاست

جشن تو شروع زيبای تموم شاديهاست

جشن تو طلوع يک روز مقدسه برام

وقت شکر گزاريه به درگاه خداست

تو خونه سبد سبد گلای سرخ و ميخک

عزيزم دوستت دارم ...

tavalod.jpg

 

        35.gif     35.gif    

  

/ 2 نظر / 9 بازدید
tamam

خيلي باحاله.