46

کاش جادوگری شوم من امشب
یک عبا
همین شود تک دارایی پنهان سازی من
من چه کنم مرده ای را زنده کنم...؟
و به این معجزه من خواهم دید
به میان کارتها ی زندگی
دوشادوش هزاران تخت عروس
و به هر تختی
بوی گمگشته یاری به جستجوست
به عرشه ی دل بیلی باید زد
شب امشب دیگر شب نیست
تا به سحر بیداریست
نور است ... عشق است
و گناهی نیست
خدا نیز شب را چون روز پر از نور دید امشب
دریا
تو فقط خاطره ی اعتراف مرا بردی
به اهنگی که دگر بی موج نباید اسود
اژیر برهنگی مرا تو بر اوردی از عمق ...؟
مرغک دریایی تو هم زیباست
ای معشوقه
تو خود می دانی به درست
باکرگی هست یکی بر هر زن
که خدا هم می داند
هست دروغ ...؟
بر کش تیغ را بر من
که جز از قانون عشق گر بگویم با تو
کودکان اما بر این باور
مانده اند که این قانون اسمش شده جنگ
به میان من و تو
گذری خواهم کرد بر این بحر
ملوانی خواهم شد
کار شاعر بودن این است
تخیل جستن و
خواندن ورد جز به دروغ
اما من مرد خواهم ماند
گذر خواهم کرد
باور کن
کاش بیش از این هم من خود را می یافتم در خود
آه
از این کلمه
از این که شد نامش هرگز
همیشه در رشد است
به تکامل هر دم تکمیل تر
حرف زدن هم اموخت ....؟
چه کنم که من هم یاد گیرم
از این نهفته های جهان
که به جستجویش باید برخیزم
حقیقت
حقیقت را حقیقت خواهم یافت
انکه نشود هرگز دروغ
چه در من شاعر
چه در ان زن معشوق
به دل می نگرم
اژیر از اوست که بر می خیزد
از اینجا
از منبع نبض
راه کجاست
که کند تنهایی من را کمتر
جاده فقط جاده نیست
هرگز
نشان دیدن معشوق همانجاست که بود
در ان انتهای جاویدان
رقص .. اواز
شیدایی من شده بی پایان
شما هم
به درک این را می بینید ....؟
بیا حلقه زنیم به دور هم
و به عریانی ذهن شویم مشغول
اعتراف اسان نیست ...؟
ایا این باز هم اسمش عشق نیست...؟
بیا تو هم ای دوست شریک ام باش
بر این اواز زنیم دست
و بر کشیم هلهله را
"یک حلقه فقط یک حلقه است " ...؟
هرگز
این نیست
دل نیز به همین درگیر است
من همان عاشق ترین در بند ام
دوست تو را می خوانم
که دوست من شوی در این شیدایی بی پایان
صبر
به همین ام تو بکن اندرز
تو .. من
ندانیم که چه خواهد شد .. خواهد شد....؟!!
اه
فوت و فن سحر و جادو اینــجاست
ان ردا
ان گم کننده ی یک تنهایی
شرط من این است
که گذر خواهم کرد از این عرشه ی ابی رنگ
این عبا را من کشیدم بر خود
دیگر هرگز
هرگز
پشیمان نخواهم من بود
عاشق ات خواهم ماند
عاشق ات خواهم ماند

/ 0 نظر / 18 بازدید