86

عشق
شُد برایم معنا 
گاهی در کنار تو وُ 
گاه هم به یادِ تو 
لیکن از حالا
از برای یافتن معنا 
کمی خواب را می خواهد میان این بی خوابی ها

/ 0 نظر / 20 بازدید