57

کاش باورت این باشد
مال من که اینگونست
پیش تو می خواهم مرد باشم
در باورت فرهاد
یا که کمی کم .. وامق عذرا
باز هم کمتر ...؟
سلیم میترا هم خوبست انگار
ان هم نه ...؟!!
پس بیا تا خود باشم
بگذار
ان مرد میان میدان تو من باشم
پیدا کنم خود را
مرد باشم
عمیق و استوار
پر شوم از تو
از همه احساس
بیا
بگذار
بگذار میان موج موهای تو من گم باشم

/ 0 نظر / 18 بازدید