15

نازنینم ...رویایم
تمام حرف دلم با تو در این است
که من عشق
عشق را به نام تو آغاز کردم
در هر جا و مکانی که تو هستی کنون ..
عاشق باش
عاشق
عاشق عشقی که
ز من آموختی

تو کنون معشوقه ی کدامین عاشق هستی...؟

/ 0 نظر / 20 بازدید