90

کویر
به سخاوت بخشید ، ریگ هایش را
آسمان
به سخاوت بخشید ، ابرهایش را
و تو 
به سخاوت بخشیدی ، چشم هایت را
و من
به سخاوت می بخشم ، قلبم را 
.
.
.
کافیست ؟!

---
پ.ن :
مخاطب در دسترس نمی باشد... پیام شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد
ممنون

/ 0 نظر / 21 بازدید