عنوان سند برنامه محاسبه و رسم منحني اندركنش نيروي محوري و لنگرخمشنوع سند Zipتاريخ سند ‎1383/02/28تهيه كننده مهدي وجودي تصويرtrans.gifخلاصه مطالب

در پايداري ساره‌ها مبحثي وجود دارد تحت عنوان اندرکنش نيروي محوري و لنگر خمشي در ستون‌ها.
برنامه حاضر با استفاده از منحني‌هاي ظرفيت Nethercat و Chen نمودارهاي مربوط به اندرکش نيروي محوري و لنگر خمشي را رسم مي‌کند.
اين برنامه کم حجم تحت ويژوال بيسيک نوشته شده است. راهنماي کلي براي نحوه محاسبه و رسم اين منحني و طرز کار و نيز توضيحات خط به خط برنامه ارائه گرديده است.(اين راهنما به زبان انگليسي ميباشد.)

دانلود

/ 0 نظر / 7 بازدید